លីងភ្ជាប់ទៅកាន់​ 188asia.com

188BET លីងជំនួស 1 188BET លីងជំនួស 2

សំនួរ & ចម្លើយ

សំនួរទាក់ទងនឹង188BET ដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់

 

តើខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹង 188BET បានប៉ុន្មានគណនី?

 • លោកអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះឈ្មោះគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះជាមួយ 188BET ហើយមានគណនី មិនលើសពីមួយនៅគ្រប់ពេលទាំងអស់។ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំកំណត់បានថា លោកអ្នកមាន ឬពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីលើសពីមួយនោះ 188BET រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់បញ្ចូលគណនីទាំងនេះជាគណនីរួមមួយ ឬក៏បិទគណនី ស្របតាម លក្ខខ័ន្ដិកៈរបស់យើងខ្ញុំ។

តើខ្ញុំត្រូវដាក់ឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់ពីទម្រង់បែបបទណាមួយដែរឬទេនៅពេលដែលខ្ញុំលេងនៅ 188BET?

 • ជាផ្នែកមួយដែលជាការយកចិត្ដទុកដាក់របស់188BETនិងដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការបទប្បញ្ញត្ដិរបស់យើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំតម្រូវអោយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវអត្ដសញ្ញាណរបស់សមាជិក។ ផ្នែកពាក់ព័ន្ធរបស់យើងនឹងផ្ញើរអ៊ីម៉ែលជូនលោកអ្នក លោកអ្នកគួរតែផ្ញើឯកសារចម្លងរបស់អ្នកសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់។

តើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេ?

 • យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាចិត្ដថា រក្សាការអនុវត្ដការសម្ងាត់ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសការលេងល្បែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមតែអាចធ្វើបានសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។

  ការប្ដេជ្ញាចិត្ដរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺស្របទៅតាមនីតិកម្មស្ដីពីការការពារទិន្នន័យរួមបញ្ចូលទាំងរបៀបដែលយើងខ្ញុំដំណើរការទិន្នន័យ។

  រាល់ភាគីទាំងអស់ដែលអនុវត្ដសេវាកម្មសម្រាប់ ឬជំនួសឲ្យ 188BET មានកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងគោរពតាមបទដ្ឋានឯកជនភាពរបស់ 188BET។

  សូមមើលទំព័រស្ដីពី គោលការណ៍ឯកជនភាព របស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណដែលបានចុះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

 • លោកអ្នកត្រូវតែបិទគណនីមានស្រាប់ដើម្បីចុះឈ្មោះគណនីថ្មីមួយជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណដែលខ្លួនចង់បាន។ប៉ុន្ដែសូមចងចាំថា ការខាតបង់លើអត្រាប្ដូរប្រាក់អាចនឹងមានប្រសិនបើលោកអ្នកនៅមានប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក។

  សូមធានាថា លោកអ្នកបង្កើតគណនីដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតែមួយដូចគ្នានឹងព័ត៌មាននៅក្នុងគណនីចាស់របស់លោកអ្នក លើកលែងតែកូដសមាជិក និងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលចុះឈ្មោះ។លើសពីនេះ សូមផ្ញើរសំណើរបិទគណនីរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលចុះឈ្មោះរបស់អ្នកទៅកាន់ [email protected] ឬចូលទៅកាន់ ជជែកផ្ទាល់ ហើយសូមផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំនូវចម្លើយសុវត្ថិភាពសម្រាប់គណនីដែលមានស្រាប់របស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចបិទវា។

តើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដែលបានចុះជាមួយ 188BET ត្រូវតែដូចគ្នានឹងឈ្មោះនៅលើឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ និងគណនីដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដាក់/ដកជាមួយ 188BET មែនទេ?

 • លោកអ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះគណនី 188BET របស់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់អត្ដសញ្ញាណ និងឈ្មោះស្របច្បាប់ពិតប្រាកដរបស់លោកអ្នក ដែលត្រូវតែដូចគ្នាផងដែរនឹងអត្តសញ្ញាណដែលមាននៅលើប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធ គណនីធនាគារ ឬគណនីទូទាត់ផ្សេងទៀតដែលប្រើសម្រាប់ដាក់ ឬទទួលប្រាក់នៅក្នុងគណនី 188BET លោកអ្នក។

ខ្ញុំមិនចាំអាស័យអ៊ីម៉ែលចុះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្ដេច?

 • ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកបាន សូមចុចនៅលើរូបសញ្ញា ប្រវត្តិរូបខ្ញុំ មានទីតាំងនៅខាងលើផ្នែកខាងស្ដាំនៃគេហទំព័រ 188BET របស់អ្នក >ប្រវត្តិរូបខ្ញុំ ហើយសំដៅទៅលើ “អ៊ីម៉ែល”។ ទោះយ៉ាងណាប្រសិនបើអ្នកមិនអាច សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាកម្មអតិថិជនយើងខ្ញុំ។

តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរភាសាបានដែរ ឬទេ?

 • សូមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជម្រើសភាសារបស់អ្នកនៅក្នុងការកំណត់ប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក – ជ្រើសរើសគណនីរបស់ខ្ញុំ> ប្រវត្តិរូបខ្ញុំ> ភាសាពេញចិត្ត។

តើដំណើរការទូទាត់ការភ្នាល់ត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មាន?

 • ការភ្នាល់ជាច្រើនត្រូវបានទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពេលការប្រកួតកំពុងលេង នៅពេលដែលទីផ្សារត្រូវបាន “កំណត់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ” ។ ឧទាហរណ៍ ការភ្នាល់លើគ្រាប់បាល់លើសពី 2.5 គ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ហើយប្រសិនបើ 3 គ្រាប់ត្រូវបានស៊ុតបញ្ចូលនោះការភ្នាល់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រគល់ជូនវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគ្រាប់បាល់ទី3 ត្រូវបានបញ្ជាក់។

  សំរាប់ទីផ្សារដែលមិនអាចទូទាត់នៅពេលកំពុងលេង យើងមានគោលបំណងទូទាត់រាល់ការភ្នាល់អោយបានឆាប់បំផុតនៅពេលព្រឹត្តិការណ៍បានបញ្ចប់។

តើខ្ញុំដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីកីឡារបស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេច?

 • ទឹកប្រាក់អាចនឹងត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងគណនីកីឡារបស់អ្នកដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត៖ Wing, E-money, Skrill, Neteller, ធនាគារ ABA​ និង អេស៊ីលីដា។

ការដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

 • ក្រោយពីចូលទៅក្នុងគណនី188BETរបស់លោកអ្នក គ្រាន់តែចុចសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនៅរបាខាងលើ

 • ជ្រើសរើស [ការដាក់ប្រាក់] រួចចុចលើ [ធនាគារផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក]។

 • តំណាក់កាលទី1 នៅក្នុងទំរង់ដាក់ប្រាក់ ជ្រើសរើសយកវិធីផ្ទេរប្រាក់, បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ និងបំពេញពត៌មានគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយចុច “យល់ព្រមនិងដាក់ស្នើ” ។

 • ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីធនាគារជាក់លាក់មួយដែលបានរាយបញ្ជីនៅតំណាក់កាលទី2។សូមគត់សម្គាល់ថា គណនី188BET លម្អិតបង្ហាញនៅក្នុងតំណាក់កាល់ទី2 គឺត្រូវបានបង្ហាញចៃដន្យដោយប្រព័ន្ឋ ហើយអាចនឹងមានភាពខុសគ្នាសំរាប់ប្រតិបត្ដិការណ៍នីមួយៗ។

 • បញ្ជាក់ចំនួនដាក់ប្រាក់ក្នុងតំណាក់កាលទី3 ហើយចុចបន្ទាប់។

 • ប្រតិបត្ដិការដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវដាក់ស្នើក្នុងដំណាក់កាលទី4។អ្នកនឹងត្រូវផ្ដល់ជម្រើសដើម្បីផ្ញើរនូវវិក័យប័ត្រធនាគាររបស់អ្នកនៅពេលធនាគារគឺស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។

 • កំណត់សម្គាល់:យើងមិនទទួលយកទឹកប្រាក់ដែលធ្វើតាមរយៈគណនីភាគីទី3ឡើយ។

តើខ្ញុំអាចដាក់ប្រាក់តាមធនាគារផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកបានទេ ប្រសិនបើយើងគ្មានគណនីធនាគារនោះ?

 • លោកអ្នកនៅតែអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ជាមួយយើងដោយមិនចាំបាច់មានគណនីទេ។ សូមជ្រើសរើសយក ‘កន្លែងនៅធនាគារ’ ដូចដែលមាននៅតំណាក់ទី1នៃវិធីផ្ទេរសាច់ប្រាក់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងទម្រង់ពាក្យស្នើសុំដោយធនាគារក្នុងស្រុករបស់យើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៍ដោយ រាល់ការដកប្រាក់ទាំងអស់ពីគណនី188BETរបស់លោកអ្នកតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះគណនីធនាគារនិងឈ្មោះផ្ទាល់របស់លោកអ្នកសម្រាប់ទឹកប្រាក់ដែលអាចប្រគល់ត្រលប់ទៅលោកអ្នកដោយជោគជ័យវិញទាំងស្រុង។

  រាល់ប្រតិបត្តការដាក់ប្រាក់ ឬដកប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់គណនីធនាគារភាគីទី3 ដែលមិនចុះឈ្មោះផ្ទាល់របស់លោកអ្នកគឺមិនអនុញ្ញាតគ្រប់កាលះទេសះទាំងអស់។

តើខ្ញុំត្រូវតែផ្ញើជូននូវវិក័យបត្រដាក់ប្រាក់ ឬរបាយការណ៍ធនាគារទៅ 188BET ទេ ប្រសិនបើខ្ញុំបានដាក់ប្រាស់តាមធនាគារផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកនោះ?

 • មិនតម្រូវឲ្យផ្ដល់ជូនទេប៉ុន្តែការផ្ញើរនូវវិក័យបត្រដាក់ប្រាក់ អាចជួយយើងអោយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នក ហើយអាចជួយពន្លឿនដំណើការអនុម័តលើប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នក។

តើត្រូវការរយៈពេលដំណើរការប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់តាមរយៈធនាគារផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក?

 • រយៈពេលដំណើរការគឺយ៉ាងលឿនត្រឹមតែ10នាទីប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើយើងបានទទួលទឹកប្រាក់នោះ។

តើខ្ញុំអាចស្វែងរកទិន្ន័យយោងនៃការផ្ទេរប្រាក់ ឬ លេខកូដនៃបញ្ជាបង់ប្រាក់របស់ខ្ញុំនៅឯណា?

 • លោកអ្នកអាចរកឃើញព័ត៌មានទាំងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ធនាគារលើអនឡាញ ក្រោយពេលដែលលោកអ្នកបានផ្ទេរទឹកប្រាក់បានជោគជ័យតាមរយៈសេវាធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែត។

ការដាក់ប្រាក់តាមរយៈ Wing

 • អ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្ដិការដាក់ប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ដ Wing។

 • បន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នក ចុចសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនៅរបាខាងលើ

 • ជ្រើសរើស [ការដាក់ប្រាក់] ហើយចុចទៅលើរូបសញ្ញា [Wing]

 • បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់ទៅគណនី 188BET របស់អ្នក

 • បញ្ចូលលេខ TID របស់អ្នកដែលបានទទួលពីទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

តើខ្ញុំអាចដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនី188BET របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងទឹកប្រាក់បានមកពីភាគីទីបីបានដែរឬទេ?

 • ទេ ការដាក់ប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់គណនីភាគីទីបីគឺមិនអនុញ្ញាតឡើយ។ គ្រប់ការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនី188BETត្រូវតែមានប្រភពពីលោកអ្នក ដូចនោះឈ្មោះពេញរបស់លោកអ្នកដាក់ប្រាក់ត្រូវតែដូចគ្នាទៅនិងឈ្មោះបានចុះ នៅ188BET។ 188BETរក្សារសិទ្ធិដើម្បីបដិសេធនូវប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ដែលធ្វើដោយភាគីទីបី 3 ឬ តម្រូវឲ្យធ្វើការបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារពីលោកអ្នក មុននិងទឹកប្រាក់ត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យមាននៅក្នុងគណនី188BET របស់លោកអ្នក។

តើខ្ញុំអាចប្រើវិធីដាក់ប្រាក់ច្រើនប្រភេទបានដែឬទេ?

 • បាទ/ចាស, លោកអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងនោះបាន។ ទោះជាយ៉ាងនោះក្តី វាអាស្រ័យទៅលើរូបិយវត្ថុដែលលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះ និងប្រទេសដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្នាក់នៅ។ សូមមេត្តា ពិនិត្យជម្រើសធនាគាររបស់យើង ឬទំនាក់ទំនងសេវាបម្រើអតិថិជនរបស់យើងចំពោះព័ត៌មានលំអិតបន្ថែម។

តើខ្ញុំអាចដាក់ប្រាក់បានប៉ុន្មានប្រតិបត្តិការក្នុងមួយថ្ងៃ?

 • ប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់អាចធ្វើបានរហូតដល់ 8 ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយមិនគិតពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់ (បានអនុម័ត/កំពុងរង់ចាំ/បានបដិសេធ) ។

តើខ្ញុំអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់នៅបញ្ជរបង់ប្រាក់ឯធនាគារបានដែរឬទេ?

 • ប្រាកដជាបាន លោកអ្នកអាចនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់នៅបញ្ជរបង់ប្រាក់ឯធនាគារបាន។

តើអ្វីទៅដែលហៅថាសេវាកម្មធនាគារអ៊ិនធើណែត?

 • ធនាគារអ៊ិនធើណែតគឺជាសេវាកម្មមួយ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរទឹកប្រាក់តាមរយៈអ៊ិនធើណែត។ក្នុងន័យផ្សេងទៀត អតិថិជនអាចទូទាត់បានដោយផ្ទាល់នៅលើកុំព្យូទ័រពីផ្ទះ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការម៉ាស៊ីនATM ឬ ធនាគារទេ។សេវាកម្មធនាគារអនឡាញ គឺមានភាពងាយស្រួល ហើយមិនពិបាក។ ធនាគារជាច្រើនបានកំពុងតែគាំទ្រដល់សេវាកម្មនេះ។ ដើម្បីចុះឈ្មោះ សូមទំនាក់ទំនងសាខាធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត។ ជាធម្មតា ការចុះឈ្មោះ និងប្រើប្រាស់ធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណែតចំណាយពេលតែ1ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បាន។

តើខ្ញុំអាចដាក់ប្រាក់ជាមួយលេខគណនីបានចុះឈ្មោះនៅក្រោមសមាជិក 188BET ផ្សេងទៀតទេ?

 • អ្នកមិនអាចមានលទ្ឋភាពដើម្បីដាក់ប្រាក់បានជោគជ័យជាមួយលេខគណនីមានស្រាប់ដែលបានភ្ជាប់ទៅនឹងគណនីអ្នកដទៃបានទេ។

  កំហុសនេះកើតឡើងនៅពេលអ្នកបានប្រើប្រាស់លេខគណនីដូចគ្នាពីមុន។ក្នុងគោលបំណងដើម្បីដំណើរការបន្ថែម សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈ ជជែកផ្ទាល់ ឬអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ [email protected] ហើយជម្រាបជូនយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះច្រើនជាងមួយគណនីនៅ188BET ឬមានគណនី188BET បានបិទពីមុនរួចហើយ។អ្នកក៏អាចតម្រូវឲ្យផ្ដល់មកយើងខ្ញុំជាមួយពត៌មានលម្អិតនៃគណនីទាំងនោះផងដែរ។

ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចធ្វើការដាក់ប្រាក់បាន?

 • សូមត្រួតពិនិត្យ ប្រសិនបើអ្នកបានកំណត់ pop up នៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។

  ប្រព័ន្ឋដាក់ប្រាក់គឺត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការតែជាមួយធនាគារផ្ទេរប្រាក់អនឡាញទៅធនាគារប៉ុណ្ណោះ (* លើកលែងតែ Boletos) ដូច្នេះគ្រប់ដំណើរការគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាត្ដយោងទៅលើការណែនាំនៅលើអេក្រង់។ប្រសិនបើការណែនាំទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត្ដ ប្រព័ន្ឋអាចមិនទទួលបានជោគជ័យដើម្បីកំណត់ការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្ដិ។អ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្ដិការមួយនៅលើវេបសាយរបស់ធនាគារដែលអនុញ្ញាត្ដការទូទាត់ប្រាក់សំរាប់ផលិតផល សេវាកម្ម ឬកាតព្វកិច្ចដែលបានផ្តល់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិត។

  ចំណាំ៖ សូមចងចាំថានៅក្នុងករណីខ្លះ អាស្រ័យលើអ្នកផ្តល់សេវាបង់ប្រាក់ / ធនាគារបានជ្រើសរើស អ្នកត្រូវតែផ្ទេរចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ដែលបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ រួមបញ្ចូលទាំងសេន(cents) ដូច្នេះប្រព័ន្ធនេះអាចកំណត់ការផ្ទេរនិងបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី 188BET របស់អ្នកដោយត្រឹមត្រូវ។

  ចំនួនទឹកប្រាក់ផ្ទេរ អាចនឹងទាបតិចតួចជាងតម្លៃនៃសំណើរដាក់ប្រាក់ ប៉ុន្តែកុំបារម្ភគណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយនឹងចំនួនពេញលេញដែលអ្នកបានស្នើរសុំ។

  នៅពេលធនាគាររបស់អ្នកធ្វើការផ្ទេរប្រាក់បានជោគជ័យ ទឹកប្រាក់របស់អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី 188BET អ្នកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។ សូមចងចាំថាធនាគារមួយចំនួនមិនអាចដំណើរការរវាងគណនីនៅក្នុងរយៈពេលភ្លាមៗនោះទេ ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងការកំណត់ទុកពេលវេលា អំឡុងពេលមួយថ្ងៃ។

  សម្រាប់សំណួរបន្ថែម សូមទាក់ទងសេវាបម្រើអតិថិជនយើងខ្ញុំតាមរយៈ 188BET ជជែកផ្ទាល់ ឬអ៊ីមែលមកយើងនៅឯ [email protected] ។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួបអ្នក!

ការដាក់ប្រាក់តាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ABA

ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ABA គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលត្រូវបានទូទាត់តាមរយៈគណនីធនាគារក្នុងស្រុករបស់ធនាគារ ABA

 • បន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នក ចុចសញ្ញារូបិយប័ណ្ណនៅរបាខាងលើ
 • ជ្រើសរើស [ការដាក់ប្រាក់] ហើយចុចទៅលើរូបសញ្ញា [ABA Bank Transfer]
 • បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកចង់ដាក់ទៅក្នុងគណនី 188BET របស់អ្នក ហើយចុចប៊ូតុង “ដាក់ស្នើ” ។
 • ប្រព័ន្ធនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ទំព័រដែលទទួលបានព័ត៌មានគណនីធនាគារសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើការផ្ទេរប្រាក់។
 • អ្នកត្រូវតែបញ្ចូល ថ្ងៃ,ម៉ោង និងលេខយោងផ្ទេរប្រាក់ (Reference #) ដែលអ្នកបានទទួលបន្ទាប់ពីអ្នកបានផ្ទេរប្រាក់រួច។ ហើយចុចប៊ូតុង “ដាក់ស្នើ”
 • ប្រាក់នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី 188BET របស់អ្នកនៅពេលដែលសំណើត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់និងយល់ព្រមដោយធនាគាររបស់អ្នក។
  សូមបិទ popup-blocker មុនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីជៀសវាងការរំខានណាមួយចំពោះសំណើដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការលំបាកក្នុងដំណើរការដាក់ប្រាក់សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែល [email protected] ឬតាមរយៈ ការជជែកផ្ទាល់

#188BETCAMBODIA #188BETKH