លីងភ្ជាប់ទៅកាន់​ 188asia.com

188BET លីងជំនួស 1 188BET លីងជំនួស 2

Wing-2-Wing

របៀបដាក់ប្រាក់តាមរយះ Wing-2-Wing

ជំហានទី1: ចូលទៅកាន់គណនីសមាជិក

ជំហានទី2:

  1. ជ្រើសរើសយក ធនាគារ
  2. ចុចរូបសញ្ញា Wing
  3. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលត្រូវដាក់ រួចចុចប៊ូតុង ដាក់ស្នើរ 

*លោកអ្នកអាចដាក់ប្រាក់ចាប់ពី $5 រហូតដល់ $5,000 ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

              ​​​​     

ជំហានទី3: 

  1. ផ្ទេរប្រាក់តាមរយះ Wing-2-Wing ទៅកាន់លេខគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្ហាញ
  2. បញ្ចូលលេខកូដ TID ដែលលោកអ្នកបានទទួលសារពីWing
  3. ចុចប៊ូតុង ដាក់ស្នើរ

* ការដាក់ប្រាក់របស់លោកអ្នកនឹងដំណើរក្នុងអំឡុងពេល 15នាទី

       

របៀបដកប្រាក់តាមរយះ Wing-2-Wing

  1. បន្ទាប់ពីចូលទៅកាន់គណនី 188BET  ចុចយកធនាគារ >> ការដកប្រាក់

                

​​​           2. បំពេញលេខគណនីWing របស់លោកអ្នក និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដក រួចចុចប៊ូតុងដាក់ស្នើរ

* ការដកប្រាក់របស់លោកអ្នកនឹងដំណើរការក្នុងអំឡុងពេល1ម៉ោង

           

#188BET #188BETCambodia #gameonline