លីងភ្ជាប់ទៅកាន់​ 188asia.com

188BET លីងជំនួស 1 188BET លីងជំនួស 2

រង្វាន់ប័ណ្ណភ្នាល់គូបកលទ្ធផលចាញ់

រង្វាន់លើប័ណ្ណភ្នាល់គូបកលទ្ធផលចាញ់

មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ពិសេសៗដែល188BET ផ្តល់ជូនសមាជិករបស់យើងគឺរង្វាន់លើប័ណ្ណភ្នាល់គូរបកដែលមានលទ្ធផលចាញ់។ ប័ណ្ណភ្នាល់កីឡាគូរបកចាញ់របស់សមាជិកអាចប្តូរបានជារង្វាន់ប្រាក់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ ឬ​ទូរស័ព្ទដៃ។

ដាក់ភ្នាល់ប័ណ្ណភ្នាល់គូបកតិចបំផុតចំនួន USD 5 រួមមានរវាងជម្រើស5 ឬច្រើន ភ្នាល់លើលីគកីឡា និងកីឡាបាល់បោះ NBA ហើយមានឱកាសទទួលបានប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នកត្រឡប់មកវិញជាប្រាក់រង្វាន់ រហូតដល់ x8 ជាប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ USD 300 ឬ iPhone11 Pro – 64GB។ មើលព៌តមានបន្ថែមពីការផ្តល់រង្វាន់ទីនេះ https://bit.ly/3sCTn91

​​​     

ខាងក្រោមនេះជារូបថតសមាជិកដែលបានឈ្នះរង្វាន់ធំ ទូរស័ព្ទដៃស៊េរីថ្មីពី188BET

  1. ឈ្មោះ ឡាំ សារ៉េន  (ឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំខែមករា 2021)

2. ឈ្មោះ រិទ្ធ រដ្ឋធានី (ឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំខែមីនា 2021)

2. ឈ្មោះ ស៊ីវ វន្ថាដា (ឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំខែមេសា 2021)

3. ឈ្មោះ Rp****a

4. សមាជិកឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំខែសីហា 2021

រង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro-128GB