លីងភ្ជាប់ទៅកាន់​ 188asia.com

188BET លីងជំនួស 1 188BET លីងជំនួស 2

រង្វាន់លើប័ណ្ណភ្នាល់គូបកលទ្ធផលឈ្នះ

USD 13,000 រង្វាន់លើប័ណ្ណភ្នាល់គូបកលទ្ធផលឈ្នះ

ដាក់ភ្នាល់ប័ណ្ណភ្នាល់គូបកតិចបំផុតចំនួន USD 5 រួមមានរវាងជម្រើស (3)បី ឬច្រើន លើទីផ្សារ ពេញតង់ ឬ កីឡាកំពុងលេង គ្រាប់តអាស៊ី លើការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ ឬ កីឡាបាល់បោះ NBA ណាមួយ ហើយប្រសិនបើជម្រើសទាំងអស់ គឺបានទូទាត់ថាឈ្នះ នោះអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមរហូតដល់ USD 13,000។

មើលព៌តមានបន្ថែមពីការផ្តល់រង្វាន់នៅទីនេះ!

ចុចទីនេះដើម្បីបើកគណនីភ្នាល់

ខាងក្រោមនេះជាសមាជិក 188BET ដែលបានឈ្នះរង្វាន់ធំពីការផ្តល់រង្វាន់នេះ

  1. ឈ្មោះ ឡាន សារ៉េន ទទួលបានរង្វាន់ 58% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ឈ្នះសរុបស្មើនឹង $1,924

       

#188BETCAMBODIA #188BET